Detonic ја промени медицината Патентираната формула на препаратот ја докажа ефикасноста како при испитувањата, така и во праксата. Пациентите кои се лечеа со Detonic не се избавија само од високиот притисок и неговите последици. Тие се стекнаа со право на здрав живот без нус појави.